Rootsi maksumaarad

Üldiselt kasutatav personali otsetee ja palgaarvestus tõuseb kõigisse töökohtadesse, mis on seotud inimeste võime lahendamisega. Ettevõtete juhid peavad vastutama oma tööandja rollist tulenevate kohustuslike kohustuste eest, kuna nende hooletusel võivad olla ohtlikud tagajärjed ka maksuhaldurilt, kui ka sotsiaalkindlustuse pood. Tööandja kui isik, kellel on suur panus maksjana, mis tähendab, et ta on kohustatud maksma ZUS-ile nõutavad sissemaksed meie töötajatele. Neid tervisekindlustusmakseid tuleb maksta olenemata kindlustuse pealkirjade arvust või olemusest, samas kui sotsiaalkindlustusmaksete tasumine on teatud piirangute all. Ettevõtte omanik peab vastu võtma kindlustusavaldusi, esitades sotsiaalkindlustusametile ametliku vormi seitsme päeva jooksul alates töötamise hetkest, st alates kindlustuskohustusest. Klassikalise töölepingu edukuse korral on kõigi sotsiaalkindlustusmaksete täitmine kohustuslik, samas kui tegevuslepingu puhul on vaja ainult pensioni- ja töövõimetuspensioni (või juhuslikku sissemakset.

Töötajad seevastu maksavad juhul, kui töötajaid iseloomustab asjaolu, et pensioni- ja töövõimetuspension on teadlik, samuti õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustuse täielik puudumine. Väärib märkimist, et ettevõtja maksab ka sotsiaalkindlustusasutusele tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusmakseid, samal ajal kui kohustus, et isik, kes samaaegselt töötab täistööajaga töötajana ja täidab nime, on maksta ainult tervisemakseid. Töötajate töölevõtmisel on olemas alternatiivne lahendus ning see on personali ja palgaarvestuse allhanked. Seda nimetatakse loobumiseks tavapärasest personali palkamisest ja personaliettevõtte välisabi kasutamisest ning palkadest ja kõigist kohustustest, mis on seotud selle baasi näitamisega.