Kaupade rahvusvaheline liikumine

Euroopa Ühenduse põhieeldused

Täpne vastus küsimusele "mis on CE-sertifikaat?" on seotud Euroopa Liidu toimimise põhieelduste selgitamisega. Sellest selgub, et selle ülesande sisu on kolm põhimõtet: kaupade, naiste ja kapitali vaba liikumine. Ülaltoodud põhimõtete loomiseks otsustasid ELi liikmesriigid kõrvaldada kõik ühendusesisese kaubanduse tõkked ja leppisid kokku ühises poliitikas kolmandate riikide partnerite jaoks. Tänu sellele loodi kogukonna väljakule vahetusala, mis sarnaneb sellele, mis on ühe riigi tuba. Olete selle kätte saanud. Täpsustan ühtset turgu või ühisturu.

Bioveliss Tabs

Euroopa ühisturg ja ostumaterjalide tutvustamine

Üks suuremaid tõkkeid, mis on seotud riikidevahelise kaubandusega, on riiklikud nõuded brändidele ja tooteohutusele. Igal riigil olid uued mustrid ja väärtused, mida jagati erinevate riikide vahel märkimisväärselt. Tootja, kes pidi oma tulemusi müüma järgmistes riikides, pidi iga kord vastama erinevatele nõuetele. Kaubandusraskuste kaotamise hetkel oli vaja need erinevused kaotada. Kaupade ostmisega seotud norme ei saanud tühistada. Seega kaitses ühtne lahendus kogu kogukonnas reeglite ühtlustamist, nii et kaubandusele allusid need individuaalsed nõuded.

Esialgses etapis üritati reguleerida ELi määrusi, mis käsitlevad kaupade ja toodete konkreetset kvaliteeti. Arvestades märkimisväärset keerukust ja aeganõudvaid protsesse, mis on sellisest lahendusest vabastatud.

Lahendus oli luua lihtsustatud lähenemisviis tehnilisele ühtlustamisele. Teatud tooterühmade jaoks on määratletud põhilised ohutusnõuded, mis tuleb kehtestada enne toote või toote turuletoomist lihtsal Euroopa turul.

Väljastpoolt ELi asuvad ettevõtjad, kes soovivad toote turule viia, näiteks Türgist, ühenduses müüki, peavad vastama, et nende toode vastaks ELi kvaliteedistandarditele ja -väärtustele. Selle fakti näitamine on nende kohustus.

Loodud on harmoneeritud standardid, tänu millele saavad ettevõtjad teada, milliseid olulisi nõudeid tuleks täita. Neid osi ei ole siiski kohustus kasutada. Ettevõtja, kes tõestab originaalselt, et tema sissetulekud on lubatud ühenduse turu liiklusele.

CE-sertifikaat - tootja kinnitus

CE-vastavusmärgis pole midagi uut, vaid tootja kinnitus, et toode vastab selle kohta käiva teabe põhinõuetele.Sellel on tootja või volitatud esindaja deklaratsiooni sümbol. See kinnitab, et toode ilmus koalitsiooni koos teatud nõuetega, mis sisaldusid konkreetse tootega seotud teabes. Seejärel näete mõnda või mitut erinevat direktiivi.

Ühenduse õigusega nähakse CE-märgisega tootele ette vastavuse eeldus ja minimaalsed ohutusnõuded.

CE-sertifikaati hoitakse tootel tootja või volitatud esindaja vastutusel. Seetõttu järeldub see tõestusest, et toode vastab direktiivi teatud nõuetele. Selle asjaolu arvessevõtmiseks viiakse üle vastavushindamismenetlus ja hea vastavusdeklaratsioon, millele järgneb vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamismenetlused võivad olla uued seoses konkreetse toote kasutamisega seotud riskidega. Mida suurem on tulemuse joonistamise oht ja mida keerukam see on, seda paremini peab protseduure läbi viima selle tootja või volitatud esindaja. Valitud juhtudel on vaja järgida umbes tosina ühenduse standardi nõudeid.