Energiaettevote

Iga ettevõtja on vastavalt kehtivale raamatupidamise seadusele kohustatud pidama ettevõtte vara üle arvestust. Sellised kirjed on põhivara registreerimine.

Nimi põhivara on: maa, maa, majade ja rajatiste, masinate, transpordivahendite, mööbli, samuti alalise kasutusvalduse õigus, mille väärtus ostuhetkel ületab kolme tuhande viissada zlotti ja see peab elama maksumaksja, s.o ettevõtte ühiselt või omandis. Põhivara registrisse kandmise kohustus tekib mais, mil see oli ostetud.

Olemasolev põhivara register tuleks tagastada positsioonides, mis on ostetud tööväljaannetes, arvutist hea pealkirjaga trükitud kaartidel, joonistatud tabelitega käsitsi sõlmitud lepingutel või sobivate tabeliteta märkmikes, kuid kanded peavad sisaldama kõiki registreerimiseks vajalikke andmeid. Põhjus on ettevõttes kasutatava dokumendi käsitsi täitmine.

Põhivara kajastatakse dokumentide alusel, millel on sisestatud vara algväärtus. Põhivara registreerimise tabelis peaksid olema: tellimuse number, ostmise ja kasutamiseks vastuvõtmise kuupäev, ostu kinnitava dokumendi andmed, põhivara kirjeldus, põhivara klassifikaatori sümbol, alghind, amortisatsioonimäär (sõltub kasutusaastast, amortisatsiooni summa, ajakohastatud algväärtus, see amortisatsiooni mahakandmise summa ja kassatsiooni kuupäev koos märkusega selle tegemise kohta. Vara müümisel sisestage müügi kuupäev, kui põhivara hävitatakse, lisage likvideerimisaruanne. Kehtivale aktile mõeldes peab ettevõte säilitama kõik põhivara omandamist kinnitavad dokumendid.